Ulises Fariñas

Může Planeta Země živit 10 miliard lidí?

Lidstvo má na to 30 let.

Charles C. Mann

Všichni rodiče si vzpomínají na okamžik, kdy poprvé drželi své děti - malou zmačkanou tvář, úplně novou osobu, vycházející z nemocniční přikrývky. Natáhl jsem ruce a vzal mou dceru do náručí. Byl jsem tak ohromen, že jsem sotva přemýšlel.